4 березня відзнають Всесвітній день інженерії.

Генеральна конференція ЮНЕСКО проголосила 4 березня Всесвітнім днем інженерії в інтересах сталого розвитку під час своєї 40-ї сесії в листопаді 2019 року (40 C/64) з метою підвищення обізнаності про роль інженерії в сучасному житті, яка має важливе значення для пом’якшення наслідків зміни клімату та сприяння сталому розвитку, особливо в Африці та малих острівних державах, що розвиваються. Всесвітній день інженерії відзначають з 2020 року.

Саме досягнення інженерії та сучасних технологій посідають одне з найважливіших місць   вефективному розвитку людства. Інженерія завжди відігравала важливу роль у розвитку та добробуті людини. Дуже важливі розробки інженерів та науковців для вирішення локальних та глобальних проблем, з якими стикатиметься людство.

Людей, які постійно та на високому рівні практикують інженерію, називають інженерами. Інженер використовує уяву і досвід, здатність аналізувати й оцінювати, застосовує свої знання для проєктування, будівництва, експлуатації та вдосконалення машин і процесів (наприклад, технології виробничих процесів, охорони навколишнього середовища, біотехнології).

4 березня 1968 року представники 50 наукових і технічних асоціацій з усього світу зібралися під егідою Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Парижі для створення Всесвітньої федерації інженерних організацій (ВФІТО), статут якої як міжнародної неурядової організації покликаний об’єднати багатопрофільні інженерні асоціації всього світу.

Всесвітній день інженерії
Догори